لینک های دسترسی

رشد ورزش واترپولو در افغانستان


ورزشکاران افغان در بخش واترپلو از سوی مربیان امریکايی در کابل به شکل عملی و نظری آموزش داده میشوند. فدارسیون واترپلو افغانستان میگوید که درین دوره آموزشی،یک صد ورزشکار از سه ولایت افغانستان شرکت ورزیده اند. از سوی دیگر امروز ریاست تربیت بدنی یونیفورم ملی ورزشکاران را برای مسابقات خارجی به نمایش گذاشت.

XS
SM
MD
LG