لینک های دسترسی

فرهاد: تعداد مهاجرین افغان در نیمه اول سال گذشته افزایش یافت


نادر فرهاد، سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیان میدارد که دلیل مهاجرت اکثر افغان ها عدم موجودیت امنیت، بیکاری و اینده مبهم میباشد

XS
SM
MD
LG