لینک های دسترسی

Breaking News

طبقه متوسط هدف بودجه پیشنهادی تازۀ امریکا


کارشناسان امور اقتصادی طرح تازۀ بودجه فدرال را ستودنی اما دور از واقعیت عنوان میکنند

بودجه شش تریلیون دالر دیگر تا سال ۲۰۲۶ به وام های ملی خواهد افزود.

کارشناسان میگویند طرح رئیس جمهور با نیت خوبی همراه است اما کاری اندکی میتواند برای کاهش قرضه های رو به افزایش کشور نماید. صرف نظر از گمانه زنی های خوشبینانه در مورد بودجه، کمیتۀ تحقیقات و توسعۀ اقتصادی می گوید طرح رئيس جمهور قابل اجرا است.

بودجۀ سال ۲۰۱۶ در دو هزار صفحه، یک طرح مسیر مالی رئیس جمهور اوباما در دو سال آینده و فراتر از آن است. هدف آن تقویت و حفظ سرمایه گذاری درمیان طبقه متوسط ایالات متحده امریکا می باشد.
اما این بودجه با نزدیک به چهار تریلیون دالر ، بهای سنگینی را با خود حمل میکند که شامل ۵۶۱ ملیارد دالر مصارف دفاعی ، ۴۷۸ ملیارد دالر برای پروژه های عامه ، ۵۲۶ ملیارد دالر برای مصارف غیر دفاعی همراه با کاهش مالیات برای طبقه متوسط و کالج رایگان می باشد.

دایان لیم یک اقتصاد دان در کمیته توسعه اقتصادی در واشنگتن می گوید در حالی که طرح ستودنی است اما دور از واقعیت می باشد. آقای لیم میگوید مشکلی با سرمایه گذاری ندارد و در واقع کشور برای آنچه که باعث رشد اقتصادی دراز مدت شود ، به اندازه کافی سرمایه گذاری نمیکند.

این بودجه ، بیش از دو تریلیون دالر در افزایش مالیات را برای بیش از ده سال آینده پیشنهاد میکند، این افزایش عمدتا بالای شرکت های بزرگ خواهد بود تا درپرداخت مصارف و این طرح کمک نمایند. اما بعید به نظر می رسد که اکثریت جمهوریخواهان هر دو مجلس در کانگرس روی آن توافق نمایند.
بودجه شش تریلیون دالر دیگر تا سال ۲۰۲۶ به وام های ملی خواهد افزود.

جک لو وزیر مالیه امریکا می گوید که نه تنها اقتصاد ایالات متحده در سطح ثابت در حال رشد می باشد بلکه نسبت به بسیاری از کشور ها بهتر است.

وزیر مالیه امریکا معتقد است که شرکت ها نزدیک به سه ملیون شغل در سال گذشته ایجاد کردند که بیشترین رقم مشاغل از اواخر دهه ۹۰ تاکنون می باشد .

کانگرس و رئيس جمهور هنوز هم باید روی بودجه قبل از آن به توافق برسند که به قانون تبدیل شود ، مگر اینکه هردو طرف دارای ارادۀ سیاسی برای مبارزه با برنامه های گران قیمت مراقبت های صحی ، تقاعد و وام های غیرثابت داشته باشند.

کارشناسان امور میگویند که هیچ گنجایشی برای این سند نمی باشد و علاوه میکنند که بخش بسیار کمی از آن تصویب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG