لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درهفته ای که گذشت در میان سایر اخبار مربوط افغانستان زنان افغان در راهپیمایی افزایش مشارکت سیاسی در حومت وحدت ملی شدند، شبکه زنان افغان اسمای بیست زن فعال با درجه تحصیلی تایید شده برای چند پست در کابینه معرفی نموده اند. درمیان نظریات صفحه فیس بوک شبکه زنان نوشته اند که زنان حق به جانب استند و اگر با آنها وعده شده است باید برایشان پست ها داده شود. درمیان اخبار بین المللی که بیشترمورد بحث قرار گرفته، زنده سوزانیدن پیلوت اردنی است. این عمل گروه دولت اسلامی از طرف مسلمانان به عنوان یک عمل غیرشرعی شدیدآ محکوم شده است.

XS
SM
MD
LG