لینک های دسترسی

کلکانی: حکومت فعلی افغانستان دست آورد مجاهدین است


محمد داوود کلکانی، عضو ولسی جرگه افغانستان درمورد نقش مجاهدین در صحنه سیاسی کنونی گفت حکومت فعلی و قبلی دست آورد مجاهدین افغان است. رهبران جهادی بیست و ششمین سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان را در یک گردهماهی درکابل جشن گرفتند. رهبران جهادی این روز را به عنوانی پیروزی در برابر اشغالگری، تجلیل مینمایند. امروز مجاهدین در افغانستان چه وضعیتی دارند، و آیندۀ این کشور با در نظر داشت موقعیت سیاسی و جغرافیایی آن در منطقه چگونه خواهد بود؟

XS
SM
MD
LG