لینک های دسترسی

تلویزیون

صاحب زاده: سره میاشت برای آسیب دیدگان برفکوچ اقدام نموده است


سره میاشت، یا جمعیت هلال احمر افغانی، مهمترین ارگان امدادکنندۀ رسمی در افغانستان شمرده میشود که در همچو حوادث، باید نقش عمده ای را در عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان بر عهده داشته باشد. در این بخش صحبتی داریم با نور آغا صاحب زاده آمر نشرت جمعیت افغانی سره میاشت که ما را از اقدامات شان در کمک به آسیب دیدگان برفکوچ های اخیر آگاه میسازد.

XS
SM
MD
LG