لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درین هفته مباحث زیادی مربوط افغانستان با رویداد های مربوط تجلیل از روز زن پوشش یافته است. این رویداد ها که تنها فقط منوط به زنان افغان نمیشود بلکه برای/ بالابردن آگاهی از وضعیت زنان در سطح جهان از هشتم مارچ و درامریکا ماه مارچ ، برگزار میشود. مباحث رسانه های اجتماعی شامل محو خشونت علیه زنان، حمایت زنان در عرصه های مختلف زنده گی، مبارزه با ازدواج اجباری و سایر مشکلات زنان است به همین ارتباط جایزه شجاعت امسال وزارت خارجه امریکا که هرسال برای ده زن شجاع از ده کشور جهان داده میشود. چند روز قبل از هشتم مارچ طی محفلی برای برنده گان بشمول نیلوفر رحمانی، پیلوت افغان داده شد.

XS
SM
MD
LG