لینک های دسترسی

تحصن برای رهایی بیست و نه مسافر اختطاف شده در زابل


اعتراضات برای رهایی بیست و نه مسافر ربوده شده در زابل، با حضور خانواده های انها و حزب کار و توسعه از چهار ده روز به این سو در برابر پارلمان جریان دارد

XS
SM
MD
LG