لینک های دسترسی

تلویزیون

توبرکلوز و راه های مبارزه با آن در افغانستان


داکتر ناصر اوریا: بیماری توبرکلوز قابل تداوی بوده که اغلب به شش‌ها آسیب می‌رساند. وقتی فرد مصاب سرفه میکند از این طریق میکروب مرض را به هوا منتشر نموده و باعث مصاب شدن افراد دیگر میگردد. علایم اصلی آن سرفه همراه با بلغم یا خون، خستگی، از دست دادن اشتها، کاهش وزن، تب، لرزه و عرق شبانه میباشد.

XS
SM
MD
LG