لینک های دسترسی

رنجبر: پروسه انتخاب والیان با تقلب همراست


کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، در مورد سیستم انتصاب والیان و مبارزه با فساد در این پروسه با تلویزیون اشنا صحبت نمود

XS
SM
MD
LG