لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفید: طرح وضع تحریم ها بر ایران، باقی میماند


ارنست مونز وزیر انرژ ایالات متحدۀ امریکا و مذاکره کنندۀ ارشد در مذاکرات ذروی ایران

ادارۀ رئیس جمهور اوباما می گوید هر گونه معامله هستوی با حکومت ایران، امنیت همسایگان ایران، از جمله اسرائیل را تضمین خواهد کرد.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا این درخواست اسرائیل را که هرگونه توافق نهایی در قسمت معضلۀ هستوی با ایران باید مشروط به تعهد روشن ایران در برابر حق ِ موجودیت اسرائیل باشد، رد کرد.

بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسرائیل این درخواست را به روز جمعه مطرح ساخته بود و ضمناً بر چارچوب کاری ای که برای معاملۀ هستوی با ایران مدنظر گرفته شده، نیز سخت انتقاد کرد.

وزیر انرژی امریکا، یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده در مذاکرات ذروی با ایران میگوید که چارچوب موافقتنامه ای که هفته گذشته درسویس بر آن فیصله شد، دسترسی بی سابقه و شفافیت کامل را در تأسیسات اعلام شده و قبلا اعلام نشدۀ ایران، فراهم می کند.

بر اساس توافق، ایران مجبور خواهد بود تا در بارۀ بخش های ابتدایی سلسلۀ اکمالات ۲۵ سال اخیر هستوی اش، جزییات ارایه کند. اِرنست مونِز وزیر انرژی امریکا میگوید که این یک توافق دایمی، با مراحل مختلف است.

آقای مونِز میگوید توافق با ایران، برای ۱۰ یا ۱۵و یا ۲۰ سال نیست؛ این یک توافق دراز مدت با مجموعه ای کاملی از مراحل است؛ و اگر ایران در این مدت از بابت اهداف صلح آمیز هستوی اش کسب اعتماد کند، پس از آن در طول زمان محدودیت ها تسهیل خواهند یافت.

قصر سفید گفت جزئیات درمورد این که چه زمانی تحریم ها از ایران برداشته شود، هنوز مورد بحث قرار دارد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید واضح ساخت که یک ساختار قانونی برای تحریم ها بر ایران پابرجا خواهد ماند و تنها کانگرس می تواند آن را لغو کند.

علاوه میکند که اگر مشخص شود که آنها یعنی حکومت ایران ازین طرح انحراف میکنند، تحریم ها بر آن کشور دو باره وضع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG