لینک های دسترسی

دلیل اضطراب چیست و چگونه رفع میشود؟


اضطراب، قبل از مواجه شدن با برخی از وضعیت های مهم، شاید اعتماد به نفس تان را گاهی زیر سؤال برده باشد. آیا این یک حالت عادیست و یا مرضی؟ و چگونه با آن میتوان مقابله کرد؟ در این مورد از داکتر ناهید عزیز، استاد امریکن یونیورستی در شهر واشنگتن بشنوید:

XS
SM
MD
LG