لینک های دسترسی

عوامل بیماری های روانی در افغانستان


بیماری های روانی در افغانستان رو به افزایش است. متخصصین شفاخانه علی آباد با آن که از کمبود تجهیزات پیشرفته و دوا های با کیفیت سخن می زنند، و دلایل افزایش بیماری های روانی را چنین برمیشمارند:

XS
SM
MD
LG