لینک های دسترسی

توافق بر تعین نمودن رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی


ریاست اجرائیۀ افغانستان میگوید رئیس اجرائیه و رئیس جمهور بر تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به توافق رسیده اند. برخی گزارش ها حاکیست که گویا جانداد سپینغر، رئیس سابق مؤسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، به این سمت برگزیده خواهد شد. از سوی دیگر موسس، انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا، امروز گزارشی را در مورد انتخابات سال گذشتۀ افغانستان به نشر رسانید. جزییات این گزارش را در صحبت مهمان برنامۀ، محمد یوسف رشید، رئیس اجرائیۀ فیفا می شنویم.

XS
SM
MD
LG