لینک های دسترسی

واکسین - راه ساده برای وقایه


قطره های واکسین، بیشترین کودکان جهان را از مرگ و معلولیت ناشی از فلج اطفال نجات داد. طرح ریشه کنی فلج اطفال و در کل گسترش معافیت دهی عامه علیه بیماری های قابل پیشگیری، یکی از بزرگترین موفقیت ها به شمار می آید. سازمان جهانی صحی، این هفته را فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی‌ عامه از واکسین ها خواند.

XS
SM
MD
LG