لینک های دسترسی

کلکانی: هند بهترین متحد برای افغانستان است


محمد داود کلکانی، عضو ولسی جرگه، بیان میدارد که رئیس جمهور غنی درک کرده است که تمایل به سمت پاکستان برای افغانستان دستاوردی نخواهد داشت و هند با گذشته مثبت روابط، متحد مهمی برای افغانستان است

XS
SM
MD
LG