لینک های دسترسی

سیاحت صحی افغان ها به هند برای تداوی


سالانه صد ها افغان بقصد تداوی به کشور هند سفر کرده و بطور اوسط هر کدام بیش از دو هزار دالر را برای انجام معاینات صحی خود به مصرف میرسانند

XS
SM
MD
LG