لینک های دسترسی

نقش جراحی پلاستیک در تداوی سرطان سینه


در بعضی از کشور های غربی بیماران سرطان سینه تحت نظر متخصصین جراحی پلاستیک درمان میگردند. جراحی پلاستیک چه نقشی در تداوی چنین سرطان ها دارد؟ پاسخ این سؤال را از داکتر فاروق ناصری، سرجراح یک کلینیک جراحی پلاستیک در شهر کوپنهاگن دنمارک، بشنوید:

XS
SM
MD
LG