لینک های دسترسی

افزایش چشمگیر تعداد زنان معتاد در افغانستان


شمار معتادان زن در افغانستان، بیش از دو برابر بلند رفته است. داکتر عبدالصبور مومند، سیستم تداوی برای معتادان در افغانستان را کافی محسوب نکرده اما نظر به تجارب اش در ایالات متحده میگوید که در صورت امکان، روش های تداوی غرب با درنظر داشت فرهنگ افغانستان، موثر واقع میشود.

XS
SM
MD
LG