لینک های دسترسی

پدیدۀ اعتیاد نزد زنان و رابطۀ آن با رفاه جامعه


افزایش اعتیاد، فقر و ناهنجاری های بیشمار دیگر، به ویژه در میان زنان، باعث شده تا برخی از مسئولان برای کاهش مشکلات زنان آسیب دیده تلاش و تاکید ورزند. برخی به این باور اند که کمک به زنان معتاد در ترک اعتیاد، باعث رفاه جامعه میگردد.

XS
SM
MD
LG