لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


رسانه های اجتماعی اکنون که به عنوان یک منبع خبر نیز دیده میشود، مباحث زیادی را درین هفته دربرداشت. از موضوعات افغانستان: حمله برهوتلی در کابل پوشش زیاد یافت. خبرنگاران داخلی وخارجی با هشتگ به همین دلیل بیشتر از 59 هزار تویت در تویتر اخبارو جزییات این حمله را پست میکردند، بحث مهم این بود که چرا این مهمانخانه هدف قرار گرفته است

XS
SM
MD
LG