لینک های دسترسی

تلویزیون

نزده افغان آزاد شده تاکنون نزد اقارب شان نرسیده اند


اقارب نزده تن از آن مسافرینی که اخیراً از چنگ تندروان در افغانستان رها شدند، هنوز در انتظار دیدار عزیزان شان اشک میریزند. از رهایی این نزده نفر، چند روز میگذرد، اما اعضای خانواده های ربوده شدگان هنوز موفق به دیدار آنان نشده اند. از سوی دیگر جامعه مدنی از ترویج فرهنگ تبادله مجرمین در افغانستان ابراز نگرانی میکند.

XS
SM
MD
LG