لینک های دسترسی

اوباما پولیس امریکا را از نظامی شدن باز میدارد


ممنوع قرار دادن برخی از تجهیزات برای پولیس امریکا

حکومت رئیس جمهور اوباما به هدف ایجاد اعتماد میان ادارات پولیس و جوامع اقلیت در امریکا ، کاربرد برخی از وسایل نظامی را برای ادارات پولیس محلی ،ممنوع قرار داد

ادارۀ رئیس جمهور اوباما، پس از پیآمد های شورش ها در شهر فرگوسن ، ایالت میزوری ، اکنون انتقال برخی از وسایل نظامی به شمول بم های دستی و وسایط نقلیه زرهپوش را برای ادارات پولیس محلی ، ممنوع قرار داد. این کار به هدف بهبود یافتن اعتماد میان ادارات پولیس و جوامع اقلیت امریکا در آینده، صورت گرفته است.

عدۀ محدودی میتوانند تصاویر و خاطرات به تصور سپرده شده از پولیس ضد شورش و وسایل نقلیه زره پوش را در پاسخ به افرادی که در فرگوسن، میزوری ، سال گذشته به خیابان ها ریختند ، فراموش کنند که دراعتراض به شلیک پولیس بریک نوجوان سیاه پوست غیر مسلح صورت گرفت.

اکنون ماه ها بعد از آن ، رئیس جمهور اوباما پولیس را از داشتن برخی از تجهیزات جنگی منع کرده و می گوید که از این نوع تسلیحات در میدان جنگ استفاده میشود و پیآمد های آن دیده شد که چگونه ابزار نظامی می تواند گاهی اوقات به مردم احساس آنرا بدهد که با یک نیروی اشغالگر روبرو اند که با بودن این نیرو به حیث بخشی از جامعه مغایرت دارد و مخالف با تصویر پولیس برای حفاظت و خدمت به مردم است.

رئيس جمهور اوباما این گفته هارا را حین سفری به شهر کمدن ایالت نیوجرسی امریکا بیان داشت ، شهری که زمانی یکی از خطرناکترین شهر های ایالات متحده محسوب میشد ، لیکن دو سال پس ازاجرای یک برنامۀ پولیس و نظم عامه ، سطح قتل و کشتار در این شهر به 47 درصد تنزیل یافت.

وی همچنین با جوانان محل وپولیس درمورد این صحبت کرد که چگونه ادارۀ پولیس میتواند با بیرون کردن افسران از موتر های شان و آوردن آنها در میان اجتماع به طور منظم ، درمیان آنها حس اعتماد را رشد دهد.

آقای اوباما ابراز داشت که میخواهد امریکا برای همه در سراسر جهان نشان دهد که به خاطر جلوگیری از شلیک پولیس قادر به انجام قدم های لازم است.

رئیس جمهور اوباما با بازدید از کمدن و در اوج از ناآرامی ها در بالتیمور، دوباره بر اهمیت ایجاد فرصت برای همه جوانان در امریکا چه از طریق تعلیم و تربیه دردوران نخست طفولیت باشد و یا هم از طریق اصلاح نظام عدلی جنایی باشد، تاکید نمود.

XS
SM
MD
LG