لینک های دسترسی

روش جلوگیری از بیماری های قلبی


چرا بیماری های قلبی یکی ازعوامل بزرگ مرگ و میر در جهان محسوب میشود ؟ عوامل این بیماری چیست، فشار بلند خون و افزایش کلسترول در خون یا میتواندعوامل دیگر هم سبب آن گردد. داکتر محمد رسول شهید از شفاخانه راچستر نیویارک دریم مورد چنین معلومات میدهد.

XS
SM
MD
LG