لینک های دسترسی

در برابر امنیت بدخشان منحیث پروژۀ سیاسی برخورد شدنه تهدید امنیتی به افغانستان


فوزیه کوفی عضو ولسی جرگۀ افغانستان می گوید که حکومت آن کشور در برابر امنیت ولایت بدخشان به گونۀ سلیقوی و سیاسی برخورد کرده، نه به حیث یک تهدید بر امنیت افغانستان. خانم کوفی افزود امنیت بدخشان به مثابۀ امنیت شمال افغانستان است و حکومت باید آن را به حیث یک تهدید جدی امنیتی ملاحظه کند.

XS
SM
MD
LG