لینک های دسترسی

کارگر: من با صحت کامل به کارم ادامه میدهم


یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، در سفری در واشنگتن است و میگوید امیدوارست تا بزودی یک استدیوم معیاری برای ورزش فوتبال افغانستان در کابل اعمار گردد تا افغانستان بتواند میزبان رقابت های جهانی فوتبال گردد

XS
SM
MD
LG