لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی کانگرس از معاملۀ تجارتی ماورای اقیانوس آرام


باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده عدم تصویب معاونت های سازگاری تجارتی را شکستی می داند که صدمه آن به کارگران امریکا و جوامع شان است.

اوباما در خطابه هفته وارش روز شنبه گفت "به خاطر آن کارگران و خانواده های شان و جوامع شان، خواست من از آن عده اعضای کانگرس که به معاونت های سازگاری تجارت رای منفی دادند، اینست تا آنان به این عمل خویش تجدید نظر کنند و به حمایت از کارگران امریکایی به پا بایستند."

اجندای رئیس جمهور درمورد تجارت آزاد آسیا اوقیانوس آرام که ارزش خاصی در نزدش دارد روز جمعه بعد از آن صدمه شدید دید که مجلس نمایندگان برضد بسته یی رای داد که به کارگرانی که از معاملات تجارتی ایالات متحده مشاغل شان را از دست می دهند، معاونت فراهم می کند.

دموکراتها از حزب رئیس جمهور و جمهوریخواهان برای رد این اقدام رئیس جمهور ۳۰۲ رای موافق در برابر ۱۲۶ رای مخالف دادند.

با آنکه قانونگذاران امریکایی اختیار عاجلی را برای مذاکرات معامله شراکت تجارتی آن سوی اوقیانوس آرام را که تی پی پی خوانده می شود به قصر سفید تفویض کردند. اما با وجود این موفقیت رئیس جمهور آن را در برابر آنچه که او آرزوی آن را داشت کم می داند. جمهوری خواهان می گویند بخش کمک به کارگران امریکایی را روز سه شنبه بار دیگر برای رای گیری پیش می کنند.

بسیاری از دموکراتان نگران اند که معاملۀ شراکت تجارتی آن سوی اوقیانوس آرام به اشغال در امریکا صدمه زده زیرا مواقع اشتغال به ماورای ابحار تغیر محل می دهد و به محیط زیست صدمه میزند. معاونت به کارگران صدمه دیده ازین معامله جهت خرسندی دموکراتها در نظر گرفته بود.

حتی نانسی پلوسی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان نیز گفت که برضد لایحه مخالفت خواهد کرد. به تعقیب رای گیری او گفت باید هردو دموکراتها و جمهوری خواهان به خاطر مردم امریکا باید گفتگوهایی رابرای یک معامله بهترترادامه دهند.

نانسی پلوسی گفت "برای این دلایل من امروز رای دادم تا کمی انتظار کشید تا یک معامله بهتری درنظر گرفته شود تا به مفاد مردم امریکا باشد وبه کارگران دست مزدی بهتری فراهم شود."

اما جان بینر رئیس مجلس نمایندگان که از اقدام رئیس جمهور حمایت میکند از وضع مایوس است. او می گوید "وقتی امریکا رهبری را به عهده می گیرد جهان محفوظ تر است از لحاظ آزادی و از لحاظ تجارت آزاد. ولی وقتی ما رهبری را از دست می دهیم درحقیقت به چین فرصت می دهیم که مقررات تجارت جهان را تعین کند."

بسیاری از جمهوری خواهان از تجارت آزاد جانبداری می کنند ازین سبب اقدامات اوباما را درین راستا تقدیر می کنند. اما تعدادی از اعضای تی پارتی نمی خواهند به رئیس جمهوراختیارات بیشتری بدهند تا مذاکرات تجارتی را به پیش برد و با برخی از دموکراتان دیگردرین موضوع متفق شده اند.

یک ایتلاف وسیعی از اتحادیه های کارگری، فعالین محیط زیست و سایرین برضد معامله تجارتی تلاش کرده اند حتی برخی از دموکراتان گفته اند که رئیس جمهور نتوانسته است آنهارا قناعت بخشند. چنانچه براد شرمان عضو مجلس نمایندگان از کالیفورنیا گفت:

شرمان می گوید "البته که رئیس جمهور فکر می کند که معامله تجارتی اقتصاد و مردم امریکا و خانواده هایشان را نفع می رساند. ولی بسیاری از دموکراتان و صد درصد موسسات کارگری با آن مخالفت اند."

لایحه اختیار عاجل برای رئیس جمهور که روز جمعه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید به قصرسفید اجازه می دهد تا با ۱۲ کشور آسیایی در مورد معاهده تجارتی مذاکره کند اما کانگرس را موقع نمی دهد تا درین معامله که برای تصویب یا رد به مجلس پیش می شود کدام تغیری را وارد کند.

هرگاه این اختیاربه رئیس جمهور داده نمی شد درین صورت معامله تجارتی مورد نظرکه چندین سال به تعویق انداخته شده است بدست نمی آمد.

XS
SM
MD
LG