لینک های دسترسی

هاپکنز: پاکستان باید اعتماد جهان را کسب کند


بنجامن هاپکنز، از مرکز ودرو ویلسن، بیان میدارد که پاکستان برخورد متفاوتی با اداره رئیس جمهور غنی دارد ولی پاکستان باید اعتماد حکومت افغانستان و جامعه بین المللی را در رابطه به مبارزه علیه دهشت افگنی کسب کند

XS
SM
MD
LG