لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


از میان مباحت رسانه های اجتماعی درین هفته: شناخت و معرفی عیسی خان در رسانه های اجتماعی، تجلیل از روز بین المللی یوگا، ضیافت افطارسالانه قصر سفید. در افغانستان: حمله بر ساختمان پارلمان افغانستان سریعآ در رسانه های اجتماعی پوشش یافت. بیشتر از ۲۶۰ هزار تویت از آغاز حمله الی یک روز بعد آن دیده میشد. درین حمله عیسی خان که اکنون مشهور به قهرمان ملی شده است، به اسم وی هشتگ ساخته شده است، شش طالب را به ضرب گلوله از پا در آورد.

XS
SM
MD
LG