لینک های دسترسی

قراردادی مدیریت ترافیک هوایی افغانستان مشخص شد


تا حال ناتو ترافیک هوایی افغانستان را اداره می کرد

اداره مستقل هوانوردی افغانستان گفته است که قرارداد مدیریت ترافیک هوایی افغانستان به یک شرکت خصوصی امریکایی بنام Readiness Management Support داده شده است.

قرار بود حکومت افغانستان مدیریت ترافیک هوایی خود را امسال عهده دار شود، اما بنا بر نبود ظرفیت تخنیکی بنا شد تا برای مدت دو سال این پروژه با یک شرکت خصوصی قرارداد شود.

بر اساس قرارداد جدید شرکت امریکایی Readiness Management Support تا ماه سپتمبر ۲۰۱۷ در بدل حدود ۴۷ میلیون دالر امریکایی، ترافیک هوایی افغانستان را مدیریت خواهد کرد.

ادارۀ ملی تدارکات افغانستان گفته است که با امضای قرارداد مدیریت ترافیک هوایی آن کشور بیش از ۲۰۰ میلیون دالر صرفه جویی صورت گرفته است.

مرتضی نوری رئیس پالیسی کمیسیون تدارکات ملی موجودیت فساد را در این قرارداد رد کرد و گفت که صرفه جویی در نتیجۀ کاهش زمان قرارداد و فراهم آوری برخی تجهیزات از جانب افغانستان در این قرارداد صورت گرفته است.

شرکت یادشده در نخست برای پیشبرد کار نظارت بر حریم فضایی و نصب تجهیزات مورد نیاز آن که شامل رادار ها می گردد، مبلغ ۲۸۳ میلیون دالر را پیشنهاد کرده بود، اما با فراهم آوری تجهیزات و کاهش مدت قرارداد اینک ارزش این قرارداد به ۴۷.۹ میلیون دالر کاهش یافته است.

مقام های افغان گفته اند که تا ۲-۳ سال آینده ظرفیت ادارۀ هوانوردی آن کشور با آموزش متخصصین بیشتر در زمینۀ مدیریت ترافیک هوایی تکمیل خواهد شد و از آن زمان به بعد حکومت افغانستان مستقلانه آن را به پیش خواهد برد.

XS
SM
MD
LG