لینک های دسترسی

بروم: عدم اعتماد در مذاکرات هسته ایران وجود دارد


جنرال شلومو بروم، میگوید که تمدید زمان مذاکرات، تعجب برانگیز است و ممکن انها بتوانند در ختم ان به موافقه یی برسند ولی در حال حاضر ایران بر ایالات متحده اعتماد کامل ندارد و غرب بر ایران

XS
SM
MD
LG