لینک های دسترسی

مرس چیست و چگونه در برابر آن مبارزه کرد


سندروم تنفسی شرق میانه یا مرس یک بیماری تنفسی بوده اینکه تا چه حد خطرناک پنداشته میشود و طرق مبارزه با این مرض چیست؟ داکتر سید علم شینواری چنین میگوید.

XS
SM
MD
LG