لینک های دسترسی

تلویزیون

افزایش سرمایه گزاری افغانها در دوبی


شهری که برای بیشتر افغانها جای ایده آل برای سرمایه گذاری و زنده گی راحت محسوب میشود. در این اواخر بیشتر افغانها وقتی در کار وزنده گی و ادامه تجارت در افغانستان به مشکل روبرو شوند و یا از ناامنی ها ناراض باشند نخستین گزینه ای که در ذهن شان خطور میکند دوبی میباشد. دلیل اینکه چرا افغانها به دوبی میروند، بیشتر افراد به این باوراند که دوبی به دلیل نزدیک بودن به افغانستان و مکانی خوب برای زنده گی خانواده های افغان و داشتن میدان های هوای بدون قیود برای انتقال پول نقد جای مناسب جهت سرمایه گذاری میباشد. در همین حال مسوولان سفارت افغانستان در امارات میگویند در سال گذشته بیش از پنج میلیارد دالر توسط سرمایه گذاران افغان در دوبی سرمایه گذاری شده است

XS
SM
MD
LG