لینک های دسترسی

بهگام: عدم حضور زنان در گفتگو با طالبان، ضعف حکومتست


سجیه بهگام، فعال حقوق زنان، میگوید که عدم حضور زنان در دور اول گفتگو ها روی دلیل عدم جدی گرفتن زنان صورت گرفت و ضعف حکومت بود ولی از هم اکنون زنان باید فعالانه در گفتگو ها با طالبان سهم داشته باشند

XS
SM
MD
LG