لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درمیان سایر مباحث جالب این هفته دررسانه های اجتماعی گزارشی در ویب سایت دری صدای امریکا درمورد جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که خود را "سلطان ساز" خطاب می کند، از یک ماه به اینسو سرگرم عملیات سرکوب شورشیان طالب در ولایت های شمالی افغانستان است، بیشتر در رسانه های اجتماعی انعکاس داشت. این گزارش در صفحات اجتماعی بیشتر شریک شده و باعث بحث ها درمورد برقرار امنیت در سمت شمال و نقش خود دوستم وحامیان آن شده است.

XS
SM
MD
LG