لینک های دسترسی

رنجبر: پاکستان قدرتیست که طالبان را کنترول میکند


کبیر رنجبر، رئیس اتحادیۀ حقوق دانان دموکرات افغانستان در مورد توانایی و نحوۀ همکاری پاکستان در راستای طالبان میگوید پاکستان قدرت در عقب طالبان است، طالبان به تنهایی قابلیت انجام عملیات را در سرتاسر افغانستان ندارند

XS
SM
MD
LG