لینک های دسترسی

فریده مومند: تلاش برای ایجاد برنامه های اشتغال زایی آغاز شده است


فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان از فرار جوانان تحصیل کرده از کشور ابراز نگرانی میکند. او در مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنا در مورد برنامه های تحصیل حرفوی برای جوانان صحبت کرد و همچنان از ایجاد یک پوهنتون برای دختران در کابل خبر داد. فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان در رابطه با فرار جوانان تحصیل کرده از کشور ابراز نگرانی نموده و گفت که روز گذشته نشستی با رئیس جمهور و برخی از نهاد ها داشتند که رئیس جمهور به هر بخش وظیفه سپرد تا برای ایجاد اشتغال زایی وبرنامه های مشخص جوانان تلاش شود. با آنکه وزارت تحصیلات عالی مدتی است که نتوانسته بطورمشخص درمورد اینکه نیاز بازار کار چی است و محصل تربیه کنند. اما تعدادی ازبرنامه ها در کوتاه مدت تطبیق خواهد شد تا مشخص گردد که در کدام بخش ها نیاز است و برای کارگران حرفوی تصدیق نامه داده شود تا در بازار کار جذب شوند.

XS
SM
MD
LG