لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درین هفته مباحث جالب در رسانه های اجتماعی دیده میشد. افغانها بخصوص جوانان بیشتر در مورد مهاجرت های غیرقانونی به اروپا، بحران مهاجرین و وضعیت مهاجرین بخصوص افغانها بیشتر نظر داده اند. از موضوعات دیگری که درین هفته دررسانه های اجتماعی همانند شایعه بیشتر دیده میشود، خبر بیماری و وضعیت صحی رئیس جمهور غنی بود. تعدادی از خبرنگاران با پست این خبر برایش دعا کرده اند، اما تعدادی دیگر از کاربران رسانه های اجتماعی این خبر را بیشتر از بابت اینکه رئیس اجراییه در غیابت رئیس جمهور به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل شرکت میکند، مورد بحث قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG