لینک های دسترسی

مدارس غیر رسمی، خطر گسترش افراطگرایی در افغانستان


مولوی بابه جان سیغانی، عضو شورای علمای افغانستان می گوید که حکومات معاصر افغانستان در رسیدگی به مساجد و مدارس دینی کار نکرده و این کار ممکن با عث گسترش خطرات افراطگرایی خشونت بار در افغانستان شود. او گفت که اکنون فقط 3 هزار مسجد به گونۀ رسمی در افغانستان راجستر است. مصاحبه را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG