لینک های دسترسی

جیسن کمبل: تحقیقات بیطرفانه در مورد واقعه بمباران شفاخانه ام اس اف ضروری است


تحلیل وضعیت و اوضاع امنیتی در کندز را در سایه واقعه بمباران شفاخانه یی که توسط داکتران بدون سرحد در شهر کندز اداره میشد، و واکنش ایالات متحده و سازمان ملل متحد برا با آقای جیسن کمبل، پژوهشگر در نهاد رند در واشنگتن دی سی درمیان گذاشتیم. آقای کمبل میگوید با آنکه اشتن کارتر وزیر دفاع بیان داشت که تحقیقات شفاف و مسولانه در بخش واقعه بمباران شفاخانه کندز صورت میگیرد، تحقیقات میتواند بیشتر درمورد اینکه مسولیت نیروهای امریکایی دربرابر این حادثه مشخص تر چی بوده است، بازگو نماید

XS
SM
MD
LG