لینک های دسترسی

ولسوالی های چاردره و دشت ارچی کندز به گونۀ کامل در اختیار دشمن است


جنرال نظیفه ذکی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مصاحبه یی با تلویزیون آشنا گفت که ولسوالی های چاردره و دشت ارچی ولایت کندز به گونۀ کامل در اختیار دشمن است ومخالفین جنگ را در کندز از همانجا رهبری میکند. به گفتۀ او این دو ولسوالی خطر جدی برای ولایات همجوار کندز نیز میباشد.

XS
SM
MD
LG