لینک های دسترسی

جنگ سبب اساسی سایکوتروما یا صدمات روانی است


داکتر ناصر اوریا، در مصاحبۀ با تلویزیون آشنا گفت که ادامۀ جنگ و خشونت ها در افغانستان همه را با خطر ضربات روانی مواجه ساخته اما قربانیان اصلی این پدیده بیشتر کودکان و زنان اند. مصاحبه را اینجا ببیندید.

XS
SM
MD
LG