لینک های دسترسی

عدم آگاهی در مورد سرطان ثدیه با عث مرگ زنان افغان میشود


داکتر سید آقا تره خیل، در مصاحبه اش با تلویزیون آشنا گفت که زنان افغان به دلیل نداشتن آگاهی در مورد بیماری سرطان سینه یا ثدیه جان هایشان را از دست میدهند. او گفت که تشخیص به وقت بیماری سرطان، مریضان را در تداوی مرض کمک میکند.

XS
SM
MD
LG