لینک های دسترسی

آزمایش جدید جهت تشخیص سرطان ثدیه یا پستان


بیماران سرطان سینه، از کیموتراپی هراس دارند، زیرا عوارض جانبی این نوع تداوی با کسالت، ریزش مو، مشکلات شش، جگر و حتی تخریب استخوان همراه می باشد.اما مطالعات نشان می دهد که برخی از بیماران از کیموتراپی سود نمی برند. گزارش صدای امریکا در مورد تلاش های تازه جهت تداوی این مرض را همکارم آماده ساخته است

XS
SM
MD
LG