لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


در میان سایر اخبار و موضوعاتی که در رسانه های اجتماعی واکنش های زیادی دربرداشت، زلزله روز دوشنبه ازطریق فیسبوک وتویتر پوشش زیاد گرفت و لحظه بر لحظه خبرنگاران از مناطق مختلف افغانستان از وضعیت مردم اخبارمربوط را پست میکردند صفحات فیسبوک صدای امریکا ازجمله تلویزیون آشنا با پست های ویژه زلزله روز دوشنبه را پی گیری نمودند، بیننده گان ما از نقاط مختلف افغانستان از وضعیت خود بعد اززلزله عکس و پیام های زیاد فرستادند.

XS
SM
MD
LG