لینک های دسترسی

همبستگی ملی، به میثاق شهروندی در افغانستان مبدل میشود


اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیأ وانکشاف دهات افغانستان در مصاحبه اش با تلویزیون آشنا گفت که در یک سال آینده برنامۀ همبستگی ملی افغانستان به برنامۀ جدید میثاق شهروندی مبدل خواهد شد و تمام وزارت خانه ها برنامه های مشخص انکشافی خود را از آن طریق در ولایات و دهات تطبیق خواهند کرد. مصاحبه را اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG