لینک های دسترسی

یک نظامی امریکایی با اعتبارترین مدال نظامی را دریافت کرد


رئیس جمهور اوباما، این مدال را روی شجاعتی که این نظامی از خود در جنگ افغانستان نشان داد به او اعطا کرد

XS
SM
MD
LG