لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز جهانی تشبث زن در افغانستان


درمحفل امروز تندیسی موسوم به بی بی خدیجه نیز رونمایی شد که ٢٥٠٠٠٠ افغانی ارزش دارد و به زنان مؤفق تجارت پیشه داده خواهد شد

افغانستان که بیش از ٩٠ درصد با کسر بیلانس تجارت روبرو می باشد، ده ها زن متشبث افغان برای برداشتن گام های عملی جهت افزایش میزان تولید و خود کفایی زنان این کشور، عزم شان را با بزرگداشت از روز جهانی تشبث زن ابراز داشتند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با تاکید بر اهمیت نقش زنان در پیشرفت اقتصادی کشورها، می گوید که یکی از عوامل عقب ماندگی افغانستان، نادیده گرفتن سهم زنان در بخش های اقتصاد و تجارت بوده است.

به مانند بسیاری از بخش های دیگر، تا هنوز امار دقیق از سهم زنان در تجارت افغانستان وجود ندارد. تنها چیزی که روشن می باشد اینست که در طول ١۴ سال اخیر زنان افغان توانسته اند تا در بخش های گونه گون به فعالیت آغاز کنند و در بخشی از موارد حتی نقش رهبری کننده داشته اند.

محفل امروز تنها به سخنرانی ها محدود نبود بلکه برگذار کننده گان این محفل یکصد بورسیۀ آموزشی متعلق به آموزش تخصصی در ساحۀ تجارت و تشبث را نیز در این نشست به زنان متشبث اختصاص دادند.

درمحفل امروز تندیسی موسوم به بی بی خدیجه نیز رونمایی شد که ٢٥٠٠٠٠ افغانی ارزش دارد و به زنان مؤفق تجارت پیشه داده خواهد شد.

با وجود دست آورد های اخیر در افغانستان، زنان متشبث افغان می گویند که به مانند سایر زنان دیگر با مشکلات گونان اجتماعی، امنیتی و فرهنگی روبرو می باشند که حتی در بعضی اوقات سد راۀ پیشرفت شان قرار می گیرد.

اما باوجود این همه مشکلات عزم زنان متشبث افغان در محفل امروز مستحکم به نظر می رسید.

XS
SM
MD
LG