لینک های دسترسی

ظریفی: در سقوط کندز دسیسه یی شامل نبود


رحمیه ظریفی، عضو کمیسیون حقيقت ياب سقوط کند، میگوید که ضعف نیرو های امنیتی و فساد اداری و انچه گروه خاکستری نامیده شده است، باعث سقوط کندز گردید

XS
SM
MD
LG