لینک های دسترسی

Breaking News

شهر نیویارک از مهاجرین سوری استقبال میکند


امریکایی ها در شهرهای مختلف از مهاجرین سوری استقبال میکنند

بحث ها در مورد پناهجویان سوری در سراسر ایالات متحده مطرح است. اما در شهر نیویارک که خانۀ پناهجویان در سطوح مختلف می باشد، سازمان های اجتماعی خود دست بکار شده اند تا اطمینان حاصل شود که پناهجویانی که به آن شهر می رسند، احساس کنند که از آنان استقبال صورت می گیرد.

بر أساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، تا حال 2200 پناهجوی سوریه به ایالات متحده رسیده اند که 77 در صد آنان را زنان و أطفال تشکیل می دهند. فقط شماری انگشت شماری از این پناهجویان به نیوریاک آمده اند.

مسلمانان امریکایی در نیویارک
مسلمانان امریکایی در نیویارک

بیل دوبلاسو، شاروال نیوریارک، شخصیکه نیویارک را "شهر با افتخار پناهندگان" عنوان کرده است، می گوید که نیویارک از پناهجویانی که در جنگ مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، رو گردان نخواهد بود. او همچنین از مسلمانانی که در شهر نیوریاک زندگی می کنند به مثابۀ متحد جدی در جنگ بر ضد دهشت افگنی یاد کرد.

این در حالیست که تد کروز و جب بوش، دو تن از نامزدان ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواهان، از حکومت ایالات متحده خواسته اند تا فقط پناهجویان سوری راکه عیسوی استند، بپذیرد—نه پناهجویان مسلمان را. اما، دونالد ترمپ، نامزد دیگر ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، گفته است که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از پناهجویان سوری را نخواهد پذیرفت و تعهد کرده است تا شماری از مساجد مسلمانان را در امریکا مورد نظارت قرار بدهد.

احمد جابر، رئیس انجمن عرب و امریکا در نیوریاک و امام مسجد داوود در آن شهر این نوع اظهارات را خلاف قانون اساسی ایالات متحده می داند. امام جابر میگوید " چگونه جرات می کنید و می گویید که ما از پناهجویان استقبال نمی کنیم. چگونه جرات می کنید و می گوید که پناهجویان را بر أساس اعتقادات شان می پذیریم. شما از آنان استقبال نمی کنید، زیرا آنان مسلمان استند."

جامعه مسلمانان در نیویارک

مسجد داوود که در قلب منطقۀ بروکلین موقیعت دارد، اولین مسجدی است که در سال 1939 در شهر نیویارک ایجاد شد. امروز حدود 270 مسجد در آن شهر وجود دارد. آقای جابر می گوید که در پهلوی سایر مسلمانان و عیسویان، نیویارک متشکل از پناهجویان یمنی، مصری، فلسطینی و سوری است.

امام این مسجد میگوید ما در منطقه ، رابطۀ بزرگ با خانواده های داریم که آنان از پناهجویان استقبال می کنند و محلات شان را با آنان شریک کنند.

انجمنی که آقای جابر ریاست آنرا بر عهده دارد خدمات اجتماعی از جمله تدریس لسان انگلیسی، مواظبت های صحی و برنامه های برای أطفال پس از مرخصی از مکتب را فراهم می کند.

سایر گروه های اجتماعی، خدمات باقی مانده را انجام می دهند. کمیتۀ نجات بین المللی برنامۀ تابستانی سالانه را برای أطفال پناهجویان فراهم کنند تا آنان به زندگی در شهر آماده شوند.

سارا رو باتوم، از کمیتۀ نجات بین المللی می گوید که آنان تلاش می کنند تا برای پناهجویان کمک صورت بگیرد. روباتوم میگوید حتی اگر جامعه به صورت عموم حمایت نمی کند، پناهجویان می دانند که جوامع وجود دارد که آنان مربوط آن می شوند. آنان دارای ارزش استند و می توانند به گونۀ انکشاف کنند که واقعا می تواند احساسی را ایجاد کنند که آنان کی استند.

بر أساس آخرین نظر سنجی ها، اکثریت امریکایی ها فکر می کنند که حکومت ایالات متحده نباید پناهجویان بیشتر سوری را بپذیرند. آنان بیشتر نگرانی های امنیتی را مطرح می کنند.

XS
SM
MD
LG